0347.562.175

Thùng máy H410/G6400/8GB/120GB SSD

  • MAIN Gigabyte H410M-DS2V.
  • CPU Intel G6400.
  • DDR 4—8G/Bus 2666 – Kingmax.
  • Nguồn Acbel 400N Fan 12.
  • SSD 120G EEKOO V100.
  • Case VSP FA-402 eSPORT.