0347.562.175

Mainboard Asus P8 H61-MK

REV 3.0 – New H61 B3 Revision
Compact and powerful ASUS H61 with iGPU graphics boost

  • GPU Boost – Nâng cấp iGPU tức thì!
  • EPU – Cho hiệu quả sử dụng điện năng tối đa
  • TurboV – Tinh chỉnh ép xung theo thời gian thực, dễ dàng
  • Bảo vệ 3.0 – Bảo vệ hành tinh & hệ thống & chính bạn
  • EFI BIOS – EZ Mode- Giao diện điều chỉnh BIOS linh động và dễ dàng
  • AI Suite II – Cổng kết nối duy nhất đến các tính năng đầy sáng tạo từ ASUS