0347.562.175

Case - Linh kiện máy tính

CPU intel G2130

Case - Linh kiện máy tính

CPU intel core i3-3240

Case - Linh kiện máy tính

CPU intel core i5- 3470

Case - Linh kiện máy tính

CPU intel core i7-3770

Case - Linh kiện máy tính

CPU Intel G 3460

Case - Linh kiện máy tính

CPU intel core i3- 4170

Case - Linh kiện máy tính

CPU intel core i5- 4690

Case - Linh kiện máy tính

CPU intel core i7- 4790

Case - Linh kiện máy tính

CPU Intel G 4560

Case - Linh kiện máy tính

CPU Intel Core i3-9100

Case - Linh kiện máy tính

CPU Intel I5 9400F

Case - Linh kiện máy tính

CPU intel I7 – 9700

Case - Linh kiện máy tính

CPU Intel Pentium Gold G5400

Case - Linh kiện máy tính

CPU Intel Core i9-9900K

Case - Linh kiện máy tính

CPU Intel Celeron G5900

Case - Linh kiện máy tính

CPU Intel Core i3-10100

Case - Linh kiện máy tính

CPU Intel Core i5-10500

Case - Linh kiện máy tính

CPU Intel Core i7-10700K

Case - Linh kiện máy tính

CPU Intel Core i9-10900K